خدایا

خدایا کمک کن چیزی که میشکنم

 

دل نباشد

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
shamal

ااااااااااااااااااااااااااااااممممممممممممممییییییییییییییییییییییییییییییییین[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]