بعضی وقتا

بعضی وقتهــآ..

 

از شدت دلتنگیــــ ،

 

گریهــ کهــــ هیچ...!!!

 

دلــ♥ــَت می خــوآهــَد ؛

 

هــآی هــــآی بمیــــری...!

 

/ 5 نظر / 8 بازدید
shamal

خییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی بدی

shamal

دوستان من،مثل گندمند! یعنی یک دنیابرکت ونعمت، نبودن شان،قحطی وگرسنگی است ومن چه خوشبختم که خوشه های طلائی گندم دراطرافم موج میزند مهربانى تان راقدر میدانم وآنرا در سیلوی جان نگهداری خواهم کرد . . .[گل]

محمد

دوستان من،مثل گندمند! یعنی یک دنیابرکت ونعمت، نبودن شان،قحطی وگرسنگی است ومن چه خوشبختم که خوشه های طلائی گندم دراطرافم موج میزند مهربانى تان راقدر میدانم وآنرا در سیلوی جان نگهداری خواهم کرد . . .[گل]

زهره

برای تو می نویسم میروم وپشت خواهم کرد به تمامی تپش های این دقایق دل خواهم کند بی تو خواهم زیست گوش خواهم سپرد فریاد خواهم شد مهربان نخواهم بود دل نخواهم سپرد آرام تر که شدم بی تو خواهم مرد .. سلم گلم وب زیبایی دری به وب من هم بیا