این گربه ها هم

این گربه ها هم ادم شدن به مولا قبلا پخ میکردیم دو متر

 

میپریدن تو هوا

 

الان وامیستن از جلومون رد میشن یک نگاه معنا داری هم

 

میکنن بعد میرن

 

همین مونده به نشانه ی تاسف سرشون هم تکون بدن

/ 1 نظر / 8 بازدید