زن باس...

 

زن باس وقتی آقاشون خوابه هی با ریشاش وربره

 

وموهاشوبکشه...که آقاشون دیوونه شه.. آقاشون

 

هم پاشه دادبزنه دیوونم کردی نیم وجبی چی میخوای؟؟دختره

 

زل بزنه توچشاش بگه بوس میخووووام...

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
امیر

به این میگن کرم ریختن