وقتی

ﻣﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺯﻧﺶ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﻌﺪ

 

ﮐﻤﺮﺑﻨﺪﺵ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﺑﺮﻩ ﺳﻤﺘﺶ

 

ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﺭﻭ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭﺭ ﮐﻤﺮﺵ ﻭ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﺮﻩ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻪ:

 

ﺑﻮﺱ ﯾﺎ ﮔﺎﺯ؟؟؟

/ 2 نظر / 9 بازدید
فاطمه

وبلاگ زیبایی داری به منم بسر!