حالا شوهر دارم

روباهی به زاغی گفت :چه دمی، چه سری، عجب پایی! زاغ

 

عصبانی شد و گفت :بی‌تربیت! خجالت بکش. اون موقع من

 

کلاس اول بودم. حالا شوهر دارم!

/ 1 نظر / 10 بازدید
السا

مادر بودن سخت ترین و پرمشقت ترین کار دنیا است که تا آخر عمر هم بازنشستگی ندارد و تنها حقوقی که بابت آن طلب میکند اندکی عشق است، مادرم تو را عاشقانه دوست دارم و با تمام وجودم به تو عشق می ورزم