نصیحت

رازهایت را به دو کس بگو.

 

خودت خدایت

 

در تنگنا به دو چیز تکیه کن:

 

صبر نماز

 

در دنیا مراقب دو چیز باش:

 

پدر مادر

 

از دو چیز نترس که به دست خداست:

 

روزی مرگ

 

اللهم صل على محمد واله محمد

/ 0 نظر / 9 بازدید