دلم به حال.....

دلم به حال پسربچه ای سوخت که وقتی گفتم

 

کفش هایم را خوب واکس بزن،گفت خاطرت

 

جمع

 

باشدمثل سرنوشتم برایت سیاهش میکنم.

/ 2 نظر / 10 بازدید
shamal

[ناراحت] واقعا تاسف خوردن داره ......[ناراحت]