خدایا

 

خدایا میشه امشب بخوابم صبح بیدار نشم … ظهر بیدار شم ؟

 

چیه ؟؟؟ انتظار داشتی بمیرم ؟؟؟

 

خودت بمیری کثافطططططططط

 

مگه جای تور تنگ کردم ؟!


/ 1 نظر / 10 بازدید
سی سیب

سلام باکی دعوات شده کسی نخواست خدا نکرده چیزی بهت بشه تا میتونی بخواب .