عند خنده

تو خیابون باماشینم میرفتم. یه مزداهم که یه

 

دخترپسربودن ازم سبقت گرفتن دختره به حالت

 

تمسخرشکلک درآوردگازشوگرفتم رفتم

 

کنارماشینشونوگفتم عزیزم عشق جدیدمبارک.

 

دیگه بهم زنگ نزن

 

از آینه بغل دیدم پسره دخترو پیاده کرد و رفت

 

نکته اخلاقی :با پسر جماعت در نیوفتین

/ 1 نظر / 9 بازدید