اینجور که بابای من....

اینجور که بابای من فرم دریافت یارانه نقدی رو پر

 

کرده, فردا پس فردا از کمیته امداد و بهزیستی

 

هم میان در خونه واسه کمک مالی...

 

والا اخه این چه فرم پر کردنیه پدر من...

/ 2 نظر / 8 بازدید
sh

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ[قهقهه]