دو نوع مرد داریم

دو نوع مرد داریم...
۱

) مردی که موبایلش قفل داره
۲

) مردی که وقتی مسیج براش میاد میگه عزیزم

 

من دستم بنده میشه برام بخونیش؟

 

امیدوارم دومی نصیب هیچکس نشه!

 

چون صددرصد یه گوشی مخفی داره که خیالش

 

از همه چیز راحته.

/ 1 نظر / 9 بازدید
sh

[نیشخند]