شما کدوم ماهی؟؟؟؟

     شما کدومی؟

فروردین:مغرور
اردیبهشت:شرور
خرداد:عصبی
تیر:راستگو
مرداد:مهربان
شهریور:معصوم
مهر:دورو
ابان:حسود
اذر:بد شانس
دی:دوست داشتنی
بهمن:بدجنس
اسفند:اروم

درسته که این پست فقط جنبه سرگرمی داره ولی مردادش قطعا درسته .............خخخخخخخخخخخخخ
/ 7 نظر / 9 بازدید
shamal

[گل][قلب][گل][گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل][گل]

ALONE

فقط تیرش درسته

محمد

شهریور:معصوم[خجالت]